Si Mokong at si Sidekick

Pumihit ang Mokong,
tumingin pa-Silangan
nang maubusan na
ng palusot
para mahuthot
ang langis at yaman
sa Hilagang Aprika
at Gitnang Silangan…

Nakahanap ng Sidekick
sa bahaging ito ng Pacific,
ang Mokong
na atat na namang
mandambong…

Animo’y ‘tagapagligtas’
kung ipostura;
Ipagtatanggol daw
tayo sa China,
pambibida ni Sidekick
tungkol sa kaniyang Amo…

Kaya’t bukas kamay
daw nating
salubungin
ang paparating na hukbo
ng kaniyang bossing

Patuluyin daw natin
ng buong giliw
sa ating mga bakuran,
sa loob ng ating mga tahanan
ang solusyon, ayon kay Sidekick,
sa nagbabantang panganib
na idudulot ng ‘halimaw’ na ‘Intsik’

E sa atin daw ang ‘Panatag’
kaya naman dapat tayong mapanatag,
huwag ikabahala
ang nagbabadyang build up
ng mga barkong pandigma
sa ating karagatan,
at ‘diplomasya’, nga pala,
ang tawag nila diyan…

Diplomasya ng kanyon –
Kanyon na itututok sa ating mga bumbunan,
isusuro sa ating mga puwitan;
habang ginagawang panibagong Iraq at Afghanistan
ang ating mahal na bayan…

Teka, hindi ba’t tayo na ang naunang Vietnam?
Kailan nga ba tayo matatauhan!