Aftershock

Hindi pa rin tapos
ang serye ng mga aftershocks,
pagkatapos ng lindol
na nagmula sa
anterior ng vertebral column
at posterior ng sternum

Kinulang yata
ang papel at tinta
ng seismograph
sa tindi ng yugyog

Malamang ay hindi naapuhap
ni Charles Richter na
maaaring lumampas
sa iskala ang lakas
ng pag-uga

Mataas at malakas
ang tsunami na idinulot
ngunit wala itong nalunod, nalubog
na mga ala-ala at paalala

Malakas din ang
naganap na pagyanig
ngunit wala itong ibinuwal
na mga istrukturang
nagpapaalala sa mga ala-ala

Walang sinabi ang yanig,
walang sinabi ang rumagasang tubig
at inaalmusal na lamang ngayon ang mga aftershocks