Bangkang papel, sa paglaho…

Parang bangkang papel
na pinatianod sa batis,
ang iyong nakaraan

Binitawan man,
bakit pilit mo pa ring hinahatid ng tanaw –
mapatid man ang leeg –
ang bangkang papel
na
paliit
na
ng paliit,
habang
palayo
ito
ng
palayo?

Matagal na nang matutunan mo siyang bitawan,
ngunit ngayon mo lamang ba nalalaman
na nakalampas na sa iyo
ang iyong nakaraan?

Tulad ng bangkang papel
na pinatianod sa batis,
paliit
na
ng paliit,
palayo
na ng
palayo –
dudulo din ito
sa paglaho

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s