Kayong mga walang alam sa kasaysayan

Mangmang sa kasaysayan
ang sinumang maniwalang
mapipigilan ang pagdaluyong,
ang pananagumpay,
ng paglaban
ng aping mamamayan

Ang mga estrelya sa balikat
ng mga nagtataasang Heneral,
ang mga armas pandigma
ng pasistang militar,
ay yuyuko sa kayang itumbas
ng taumbayang hindi na
nakadarama ng takot,
ng taumbayang hindi na alam
kung ano ang ibig sabihin ng hirap
at pasakit sa pakikihamok;
dahil inari na nilang
kataas-taasang tungkulin
ang pagtatanggol
sa laya nilang
malaon nang ginupo

Ano’ng panama
ng pasistang may baril
sa magsasakang
karit lamang ang bitbit?
Kung ang karit namang ito
ay mabisang ginagamit
hindi lamang sa panamin,
lalo’t higit,
sa paggapas sa ulo
ng mga palalong magkakait
sa kanila ng katarungan,
kung kinakailangan

Ano’ng saysay ng ‘bullet proof vest’
kung hindi mo man lang makita,
ni mamalayan ang dahilan
kung bakit mo ito suot?
dahil ang tunay na hukbo ng mamamayan
ay parang mga hunyangong
humahalo sa paligid ng kaparangan,
sa sukal ng mga kagubatan,
maging sa mga larangan ng labanan,
dahil wala nang mas mabisang ‘bullet proof vest’
kundi ang wagas na pagmamahal
ng masang pinagsisilbihan

Kaya’t kayong mga mangmang sa kasaysayan
nararapat lamang na matuto
sa mga maningning na aral
ni Bonifacio, ni Ho Chi Minh, ni Mao Ze Dong –
kakapit-bisig ang mga mamamayan
sila’y nagpaluhod, nagpalayas,
sa naglalakihang mga pasistang hukbo’t mga emperyo

Ano pa’t ampaw
ang ipinagmamalaki ninyong
mga ‘kontra-insurhensyang’ operasyon.
Nagawa ba nitong maampat man lamang
ang paglagablab ng deka-dekada nang
makatwirang digmang mapagpalaya?

Sa tuwing mangdudukot o papatay
kayo ng inosenteng walang kalaban-laban,
nadadagdagan ba ang inyong kapangyarihan,
o mas lalo lang humuhulas ang katangian ninyong
mga nag-komoplaheng halimaw?

Nanininiwala pa rin ba kayong
kayang ikubli sa ngalang ‘bayanihan’
ang inyong terorismo?

Kung gayon, mamangha kayo sa di mapigil-pigilang agos
ng mga bagong dugo sa rebolusyon!
Mangatal kayo sa pagpula ng mga nayon!

At bago kayo matauhan sa kasaysayang
matagal na ninyong kinukutya’t dinuduraan,
tapos nang likhain ng mga mamamayan
ang sarili nilang kasaysayan!

1 Comment

  1. Hey, you used to write amazing, but the last couple of posts have been kinda boring¡K I miss your wonderful writings. Past couple of posts are just a bit out of track! come on! 887167


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s