‘Earth Hour’

Sige
Magpatay ka ng ilaw
ng isang oras;
at ang pagmamahal
mo sa kalikasan ay
iyong ipamalas

Ngunit alalahanin ding
hindi kailanman
malulutas
ng isang oras
na walang sindi;
ang pagtangis ng
kapaligiran
ay hindi mapapawi…

Kung patuloy
na ginagahasa
ng monopolyong kapital
ang Mundo,
habang pinapalakpakan
naman ng mga katutubong
burgesya kumprador,
ang walang habas
na paninira sa likas
nating yaman
sa ngalan ng tubo…

Malasing
sila rin ang
pumoposturang
tagataguyod kuno
sa engrade’t taunang
‘Earth Hour’…

Uutuin tayong sapat
na ang isang oras na
koordinadong kadiliman
para hilumin ang mga
sugat ni Inang Kalikasan

Samantalang
hindi tayo babangon
sa kadiliman
kung hindi natin huhugutin
sa saksakan
ang puno’t dulo
ng walang kapantay na kahirapan,
ng tao at ng Mundo…

Imperyalismo ang sanhi,
Kaya’t ito ang dapat nating
patayan ng sindi!

Pero sige,
magpatay ka ng ilaw
mamayang gabi

2 Comments

  1. … [Trackback]…

    […] Read More: mackyramirez.wordpress.com/2012/03/31/earth-hour/ […]…

  2. … [Trackback]…

    […] Find More on: mackyramirez.wordpress.com/2012/03/31/earth-hour/ […]…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s