Lintik na OPH!

Balang araw

Balang araw
magkikita rin tayo,
magkakasalubong

Tatanguan kita
tatango ka rin

Lalampas ka lang
at hindi na lilingunin

Balang araw…

Intramuros

Ang malamlam na Intramuros
ay tila nananawagan
ng isang epikong tula

At ang mga butil ng ulan
sa mga salamin ng bintana
ng nagtatandaang mga edipisyo,
ay  paanyaya sa pagpatak ng luha
sa pisngi ng isang mangingibig
na ayaw pa ring sumuko

Nakikipaghabulan pa sa ritmo
ng yabag ng sapatos ng mga kabayo
sa mga daanang bato
ang karipas ng tibok ng puso;
Pusong binibingi ng katotohanang
iba na ang ihip ng kasalukuyan…

Kailangan na niyang maging masaya,
ngunit nananatili pa rin siyang tulala, umiiling, nagtatanong…

Naghihintay na matutunang mabasa na rin sa wakas
ang mensaheng iniukit ng kaniyang nakaraan
sa matayog at kahanga-hangang pader
ng Intramuros…