Si Reyna Kristeta

Si Reyna Kristeta
nagbahagi ng anekdota
hinggil sa ekta-ektaryang
lupain nilang Hacienda Luisita

Nirerespeto daw niya
at ng kaniyang pamilya
ang desisyon ng Korte Suprema’ng
nag-utos na ipamahagi na ang Hacienda
sa mga magsasaka

Tutal mabubuhay naman daw sila
kahit walang anim na libong ektaryang lupang
taniman ng tubo at asukarera;

Tutal kinaya naman daw nilang mabuhay
nang “agawin” daw sa kanila ang lahat
noong panahon ng diktadurya

Ah ganoon ba Reyna Kristeta?
Personally, wala ka namang problema?
Ano nga ba naman ang paki mo sa isyu ng Lusita,
e kaliwa’t-kanan ang endorsements mo
at naliligo ka sa pera?

Pero habang dinadaan mo sa tweet
ang pagbabale-wala sa desisyon ng Korte Suprema,
Naisip mo ba kung gaano ka-kriminal ang ginawang pangangamkam
ng iyong angkan sa Hacienda Lusisita?

Pera ng taumbayan ang ipinambili sa lupa,
ipinautang sa iyong angkan
sa garantyang ipamamahagi ito sa mga magsasaka
sa loob ng sampung taon.
E 1968 pa iyon!
Ano na bang taon na ngayon,
Ha, Reyna Kristeta?

Ano ba ang tinutukoy mong “suffering”
ng family ng iyong Mom?
E ilang taong pinahirapan
ang libo-libong mga Mom sa inyong Hacienda
dahil ang mga Dad doon ay P9.50 lang ang kita!

“Clearer picture” ba ika mo ang nais mong
aming makita?

Klaro nga. Klarong klaro.

Kasing klaro ng kapasyahan ng mga pesante
noong bisperas ng Rebolusyong Pranses
na ibagsak ang naghaharing monarkiya
at parusahan ang Hari pati na ang Reyna*

Ang Reynang iyon na kasing taklesa ng paborito nating
si Reyna Kristeta
ay minsan ding nag-‘tweet’ noon na “let them eat cake”
sa mga pesanteng nag-aaklas dahil sa kasalatan ng pagkain at katarungan.

“Wala na bang tinapay (bread)? Bakit hindi nalang cake ang kainin ng masa,”ang sagot ng Reyna sa nag-aaklas na madla.

Paglaon, ang Reynang iyon ay sinintensyahan
at pinugutan ng ulo ng taumbayan!

*Si Marie Antoinette ang Reyna ni Haring Louis XVI ng France. Pinatay siya, sa pamamagitan ng guillotine noong Oktubre 1793.

1 Comment

  1. i like it


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s