Kami pa ang inutil? (Isang upisyal ng Embahada habang kausap ang sarili)

Sobra naman sila!
Paano naman nila nasabing walang konsyensya
ang mga upisyal ng embahada sa Saudi Arabia?
Porke ba hindi man lamang namin inasikaso ng husto
ang kaso ng pagkamatay ng kababayan nating
si Romilyn Ibanez sa Al-Khobar?

Maliwanang namang ‘suicide’ ang nangyari!
Tama ang mga otoridad na nag-imbestiga.
Nagpatiwakal si Romilyn sa pamamagitan
ng pagsaksak sa sarili ng paulit-ulit.
Sa leeg, sa sikmura at sa braso…
Sa leeg, sa sikmura at sa braso…

At para daw sigurado,
nilaklak pa ni Romilyn
ang halos isang konteyner ng sulfuric acid.
Kaya nga may mga paso siya ng asido sa bibig.
Ngayon anong ‘foul-play’ ang sinasabi nila?

Tapos sasabihin pa nilang inutil ang Embahada, ang gubyerno?
Eh tutok na tutok nga kami sa kaso ni Romilyn…
Sa katunayan, eksaktong isang taon lang naman ang binilang
para maiuwi ang mga labi ni Romilyn sa kaniyang pamilya…
Ang iba nga, nabubulok na lang sa mga freezer sa mga morgue rito  sa katagalan..

Sila pa ang may ganang mag-reklamo…
Wala na raw mata at dila si Romilyn
nung dumating ang bangkay niya sa kaniyang pamilya nitong nakaraan.

Tsk tsk tsk…

Hindi ba nila naiisip na pupwede namang,
pagkatapos pagsasaksakin ang sarili
at lantakan ang halos isang konteyner ng sulfuric acid,
ay tinungkab pa ni Romilyn ang kaniyang mata,
habang tinatabas ang sariling dila?

Tapos sasabihan nila kaming inutil!

Links:

Philippine Daily Inquirer: OFW’s remains repatriated; tongue, eye missing

Photo from Migrante-Middle East

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s