Karosa ni Ginoong Obispo

Sa likod ng pulpito
Sa ilalim ng abito
ni Ginoong Obispo,
ay buaya na
nagpapanggap na Propeta,
lobong nagkukunwaring Pastol.

Takot maputikan ang paa,
ayaw magkakalyo sa lakad
sa sagradong pagpapahayag
ng mabuting balita;
si Ginoong Obispo ay lumapit
sa kampon ng kadiliman sa lupa.

Humirit ng karosa!

Ngayon hindi na sumasayad sa lupa
ang abito ni Ginoong Obispo;
Samantala, ang mga tupa na
sadlak pa rin sa pusali ng dusa,
nagsusubi pa rin ng barya
para lang may pang-ikapo
sa templong kinakatawan
ng nilalangit ngunit nilalangaw nang Obispo!

” I hope you will never fail to give a brand new car which would serve as your birthday gift to me. For your information, I have with me a 7-year-old car which is not anymore in good running condition. Therefore, this needs to be replaced very soon”  Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos in a February 2009 letter to former President Gloria Arroyo.

BANDILA (ABS-CBN): BISHOP ADMITS ASKING FOR VEHICLE FROM ARROYO