Pabili ng kaligtasan

Sinuswerte ang mga malakas sa langit
Dahil silang kahit nuknukan ng kasalanan
kayang bilhin ang kaligtasan

Ang mga propeta sa lupa
ay mas namamanginoon kay
Lim, Abad-Santos at Escoda
at nagpu-prusisyon sakay ng
Pajero, Terrano at Montero

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s