Pabili ng kaligtasan

Sinuswerte ang mga malakas sa langit
Dahil silang kahit nuknukan ng kasalanan
kayang bilhin ang kaligtasan

Ang mga propeta sa lupa
ay mas namamanginoon kay
Lim, Abad-Santos at Escoda
at nagpu-prusisyon sakay ng
Pajero, Terrano at Montero