Talbos

Pinagmamasdan ko ngayon,
ang halamang tinalbos mo
para ipalamuti sa bago nating bahay

May dalawa siyang dahon
at may pausbong pang isa,
akmang pansalubong sa binubuo nating
bagong buhay

Naalala ko pa ang ngiti mo
nang ibalita mo sa akin noon,
na pumitas ka nga ng halaman
mula sa hardin ng may-ari

Nilagay mo ang halaman
sa bote ng red wine
na tinubigan mo pa,
matapos mong ubusin ang laman
habang ang tapon nito ay ipinangtatapal ko
sa sumisirit nating gripo

Kagaya natin,
nag-umpisa ang bagong buhay ng ating halaman
sa loob ng bago nating bahay.
Napansin ko ang  pagtingkad
ng kulay berde niyang dahon,
ang tikas ng tayo ng tangkay niyang
busog sa aruga

Tulad ko, masaya rin siguro siya
dahil pinitas mo siya
sa dati niyang kinalalagyang,
bilad sa araw
habang naghihintay lamang sa ulan

Iniisip ko nga sa tuwing makikita ka niya sa umaga
at sa tuwing darating ka sa gabi
para din siyang aso na walang tigil ang pag-kawag ng buntot,
dahil sa kasabikan na madampian muli,
ang mga dahon niya ng iyong haplos

Iba kasi ang dilig kung manggagaling sa iyo.
Sapagkat may langkap itong pagpapahalaga,
at pagmamahal….

Iba ang dampi kung sa kamay mo magmumula.
Dahil kargado ito ng unawa at pag-aalala…

Pinagmamasdan ko ngayon
ang halamang tinalbos mo
para ipalamuti sa bago nating bahay

Lundo at hapay na ang isang dahon nito.
Lanta na ang dating matingkad niyang kulay.
Maalikabok na rin ngayon,
Ang bote na kaniyang kinalalagakan.

Ang dating masiglang halaman,
Larawan na lamang ngayon ng pangungulila,

Kasi wala ka na.

Hinihintay ka niya…Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s