Wag the dog

Dapat itigil na ang debate kung mayroon bang krisis sa bigas o wala. Hindi malayong pakana rin ito ng rehimen para ilihis ang malalalang isyung kinasasangkutan nito sa ngayon.

Mahirap malulong sa usaping ito kasi si Gloria lamang at ang kaniyang mga kasabwat sa pandarambong ang nakikinabang. May krisis, at pamalagian ito, dahil mala-kolonyal at mala-pyudal ang lipunan. At ang kakulangan sa bigas ay isang sintomas lamang ng malalang krisis na ito.

I-click ito para mas malinawan.

Kung tutuusin, sa itinatakbo ng mga palitan ng paliwanag, tanong at kuro-kuro hinggil sa naka-amba umanong krisis sa bigas; tila naisasantabi na ang mas malaking isyu: ang pangangailangang patalsikin si Arroyo dahil sa lantarang pagnanakaw nito sa kaban ng bayan, pagbebenta ng soberanya, palpak na pamamalakad sa ekonomiya, at pagmasaker sa ating nalalabi pang demokrasya.

Hindi ba’t ito dapat ang sentro ng mga usapan ngayon sa mga komunidad, palengke, eskwelahan, mga pabrika at pagawaan?

Totoong politically explosive para sa rehimen ang kakulangan ng bigas, pero matagal nang kulang. Kaya dapat habang binibira natin ang naka-ambang krisis sa bigas, birahin natin ang liberalisasyon ng agrikultura, birahin natin ang neo-liberal na globalisasyon na todo largang ipinapatupad ni Gloria. Manawagan tayo ng reporma sa lupa.

Hindi kesyo, itinatago ni Arroyo na may krisis.

Ang saya tuloy ng mga nagtatago sa Palasyo.

_______________________________________________________________

the tail wagging the dog

if you describe a situation as the tail wagging the dog, you mean that the least important part of a situation has too much influence over the most important part.

(The Free Dictionary)

1 Comment

  1. yep, I have no doubt it’s a ‘wag the dog’ case. They know that nothing else but our staple rice can divert the people’s attention. And even with this staged ‘crisis’, they still couldn’t help but steal some more! oh, their collective gall is sickening!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s