PINOY INTERNATIONAL

Sa wakas, narito na ang pahayagan na sasalamin sa tunay na tinig, diwa at damdamin ng ating mga kababayan sa ibayong dagat.

Ang Pinoy International ay naglalayong maipaabot sa pinakamalawak na mambabasa ang buhay ng mga Pilipino sa ibang bansa, gayundin ng kanilang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas; maikwento ang kanilang paglalakbay, sampu ng kanilang mga kabiguan at tagumpay; maisalarawan ang kanilang kasiyahan, pighati at maging ang kanilang mga pakikipaglaban.

Sa kabilang banda, bubusisiin din ng Pinoy International ang mga mahalagang batas at patakaran na may kaugnayan sa pangingibang bayan ng mamamayan; mga asuntong kinakaharap ng mga Pilipino sa ibang bayan; at pati mga programang pangkalusugan at pangkabuhayan.

Gayundin, nais namin na ang Pinoy International ay magsilbing tulay nang pagtutulungan, bayanihan at pagkakaisa. Nais rin namin na ito ay maging daluyan nang pagkakakilanlan, pagkakaibigan at pagsasama ng mga Pilipino saan man sila naroroon.

Higit sa lahat, nais namin na muling ilapit sa inyo ang pangungulila ng ating Inang Bayan. Pangungulila sa kanyang mga anak na matagal na nawalay sa kanyang pag-aaruga. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapabatid sa mga mahahalagang pambansang kaganapan, mga pagsusuri sa likod ng mga isyu, at kung paano tayo makikilahok sa mga usaping ito bilang mga Pilipino.

Umaasa ang lahat ng bumubuo ng pamatnugutan sa inyong mainit na pagtangkilik sa inyong pahayagan – ang Pinoy International.

******************************************************************************

Contribute Articles, Share your stories

We value your insights and opinions. We encourage you and all our compatriots abroad to contribute articles to Pinoy International. Fresh news, commentaries or feature articles are most welcome while articles illustrating the life and struggle of Filipinos abroad would be most appreciated. Please attach corresponding pictures on your articles and send it to pinoyinternational@gmail.com.

We aim for P.I. to become the best newspaper illustrating the life of undocumented workers, entertainers, or other stories of the basic Filipino masses abroad. Yes, we want success stories. We want success stories that are measured not only through financial triumphs but also demonstrate selflessness, perseverance and camaraderie.

Subscribe for free:

pinoyinternational@gmail.com

http://pinoyinternational.blogspot.com/

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s